Webinaria

Logotypy

Cykl webinariów: O zdrowiu bez tajemnic

Zapraszamy na cykl godzinnych, bezpłatnych webinariów, których celem jest dostarczenie rzetelnej i praktycznej wiedzy na temat różnych aspektów zdrowia. Webinaria odbędą się online poprzez platformę MS Teams.

Webinaria adresowane są do:

Prelegentami webinariów będą doświadczeni naukowcy, lekarze, dietetycy, fizjoterapeuci i inni specjaliści.

Webinaria to 45 minut przeplatanych przykładami i ćwiczenia praktycznymi wykładów oraz 15 minut dyskusji, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości.

Temat webinarium:
Prowadzący:
Data, godzina:
Odnośniki:
Transplantacje jako biomedyczne problemy współczesnej medycyny prof. dr hab. Ewa Baum 19.03.2024
15:00-16:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Wprowadzenie do hipoterapii dr n. med. Barbara Purandare 15.04.2024
19:00-20:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
(1) Szkliwo i zębina. Struktura - właściwości - choroby
(2) Chalky teeth/MIH/MH
prof. dr hab. Elżbieta Paszyńska 24.04.2024
18:00-20:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium (1)
» Nagranie z webinarium (2)
(1) Między homeostazą a dysbiozą w jamie ustne
(2) Aktywne związki do remineralizacji zębów - teraźniejszość i przyszłość
prof. dr hab. Elżbieta Paszyńska 08.05.2024
18:00-20:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium (1)
» Nagranie z webinarium (2)
Tabletka czy kapsułka? Suplementy diety czy wyroby medyczne? Jak przyjmować? Stabilność leku. dr hab. n. farm. Agnieszka Karbownik
dr hab. Joanna Sobiak
14.05.2024
13:00-14:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Leki do stosowania zewnętrznego w drobnych urazach dr hab. n. farm. Czyrski Andrzej 16.05.2024
15:00-16:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Profilaktyka udaru mózgu - co warto wiedzieć? dr n. o zdr. Anna Smelkowska
dr n. med. Barbara Grabowska-Fudala
21.05.2024
17:00-18:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Skarby natury czyli jak surowce roślinne mogą wspierać zdrowie, sprawność i kondycję fizyczną dr hab. n. farm. Elżbieta Studzińska-Sroka 23.05.2024
17:30 -19:30
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Zachowania pro-profilaktyczne a zachorowalność na nowotwory dr n. med. Joanna Stanisławiak-Rudowicz 24.05.2024
9:00-10:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Wpływ zaburzeń odżywiania na aktywność fizyczną mgr farm. Filip Otto 4.06.2024
18:00-19:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Bezpieczne stosowanie suplementów diety w okresie karmienia piersią prof. dr hab. Edyta Szałek 11.06.2024
10:00-11:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Stres i sposoby radzenia sobie z nim dr n. hum. Karolina Szczeszek 11.06.2024
19:00-20:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
FAS - Alkoholowy Zespół Płodowy dr n. med. Barbara Purandare 12.06.2024
19:00-20:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Wpływ chorób reumatycznych na aktywność fizyczną osób w wieku podeszłym dr hab. n. farm. Danuta Szkutnik-Fiedler 19.06.2024
18:00-19:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Wpływ cukrzycy na aktywność fizyczną mgr farm. Małgorzata Bekier 19.06.2024
19:15-20:15
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Motywacja do aktywności fizycznej dr n. hum. Karolina Szczeszek 25.06.2024
19:00-20:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium

Statystyka w naukach o zdrowiu - seria webinariów

Zapraszamy na cykl godzinnych webinariów, które odbędą się online poprzez platformę MS Teams.

45 minut intensywnej nauki i 15 minut dyskusji

Proces analizy statystycznej rozpoczyna się od zdefiniowana problemu badawczego. W kolejnych etapach należy wybrać odpowiednie narzędzia statystyczne. Następnie poddać zebrane dane wstępnej ocenie by przeprowadzić dokładną analizę statystyczną. Dzięki temu możliwe jest wyciągnięcie obiektywnych wniosków i ich interpretacja. W czasie zajęć będą analizowane dane z medycyny, nauk o zdrowiu i wychowaniu fizycznym.

Co czeka uczestników webinariów:

Webinaria poprowadzą statystycy z wieloletnim doświadczeniem z analiz danych medycznych, klinicznych, nauk o zdrowiu, kulturze fizycznej i sportu. Wszyscy z pasją dzielą się swoją wiedzą od lat ze studentami, doktorantami i naukowcami Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu.

Gwarantujemy:

15 minut na dyskusję i pytania

Ostatnie 15 minut warsztatu poświęcone jest na dyskusję ze  słuchaczami, wyjaśnienie wątpliwości i odpowiedzi na pytania.

Webinaria odbywają się pod patronatem Polskiej Grupy Narodowej Międzynarodowego Towarzystwa Biostatystyki Klinicznej.

Temat webinarium:
Prowadzący:
Data, godzina:
Odnośniki:
Wprowadzenie do ANOVA - na przykładzie danych dotyczących zdrowia dr hab. Barbara Więckowska 06.03.2024
12:15-13:15
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Wprowadzenie do regresji liniowej wielu zmiennych (regresja wieloraka, wieloczynnikowej) - na przykładzie danych dotyczących zdrowia dr inż. Anna Sowińska 13.03.2024
12:00-13:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Wprowadzenie do regresji logistycznej - na przykładzie danych dotyczących zdrowia dr inż. Anna Sowińska 20.03.2024
12:00-13:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Wprowadzenie do analizy przeżycia i regresji Coxa - na przykładzie danych dotyczących zdrowia dr hab. Barbara Więckowska 03.04.2024
12:15-13:15
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Regresja logistyczna porządkowa, różnice i podobieństwa pomiędzy algorytmami stosowanymi w oprogramowaniu: Stata, JMP, R, Python i Statistica - na przykładzie danych dotyczących zdrowia dr hab. Michał Michalak 10.04.2024
12:15-13:15
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Wprowadzenie do Metaanalizy - na przykładzie danych dotyczących zdrowia dr hab. Michał Michalak 17.04.2024
12:15-13:15
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Wprowadzenie do krzywych ROC - na przykładzie danych dotyczących zdrowia dr inż. Anna Sowińska 24.04.2024
12:00-13:00
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
Zgodność i rzetelność skali dr Izabela Miechowicz 08.05.2024
12:15-13:15
» Link do spotkania
» Nagranie z webinarium
REDCap Project - narzędzie dla naukowców do zbierania danych i zarządzania projektami badawczymi (3h) dr Tomasz Krauze 19.06.2024
12:00-15:00
» Link do zapisów
» Link do spotkania

 


Szczegółowe opisy webinariów:

‣ Jama ustna bez tajemnic

Prof. dr hab. Elżbieta Paszyńska, Klinika Stomatologii Zintegrowanej, UMP

Program serii wykładów „Jama ustna bez tajemnic” powstał przede wszystkim z myślą o podnoszeniu świadomości absolwentów kierunków medycznych (bez ograniczeń w zakresie profilaktyki stomatologicznej, stykających się bezpośrednio w pracy z pacjentem wymagającym opieki wielospecjalistycznej, w tym stomatologicznej. Programy studiów medycznych innych niż kierunek lekarsko-dentystyczny nie zawierają efektów kształcenia związanych z chorobami jamy ustnej, tym bardziej nie zawierają treści profilaktycznych. Warto dodać, że badania epidemiologiczne prowadzone w Polsce, a także dane publikowane przez WHO wskazują na niską świadomość prozdrowotną oraz niezadowalający stan zdrowia jamy ustnej Polaków w każdej grupie wiekowej, niejednokrotnie zaczynający się już od okresu wczesnego dzieciństwa. Dodatkowo wiedza na temat środków/materiałów stomatologicznych stosowanych w stomatologii odtwórczej wydaje się istotnym elementem know-how już na poziomie przeddyplomowym zdobywania zawodu medycznego, jak i podyplomowym. Treści będące przedmiotem fakultetu mają posiadać wysoki walor edukacyjny i opierać się na najnowszych badaniach naukowych.

1. Szkliwo i zębina. Struktura - właściwości - choroby

Szkliwo i zębina. Struktura - właściwości - choroby

2. Chalky teeth/MIH/MH

Wykład przedstawi zaburzenia rozwoju szkliwa jako hipomineralizacji zębów trzonowych i siekaczy  znanej jako MIH/MH. Omówi podłoża zaburzenia MIH i wskaże metody diagnostyczne oraz postępowanie profilaktyczno-lecznicze przeciwdziałające powikłaniom wraz z uwzględnieniem preparatów do wzmocnienia remineralizacji zębów

Data,  godzina: 24.04.2024, godz. 18:00-20:00, online (temat 1 i temat 2)

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 320 665 561 104
Kod dostępu: 9Yw4vx

» Nagranie z webinarium (temat1)
» Nagranie z webinarium (temat 2)

3. Między homeostazą a dysbiozą w jamie ustne

Wspomaganie pacjenta w utrzymaniu zdrowia jamy ustnej

4. Aktywne związki do remineralizacji zębów - teraźniejszość i przyszłość

Od pierwszego zęba profilaktyka dla ich utrzymania w jamie ustnej wymaga systematycznego stosowania preparatów o wysokim potencjale remineralizacyjnym i udowodnionej skuteczności działania (w badaniach in vivo, in situ, in vitro), do zastosowania zarówno w profilaktyce profesjonalnej, jak i domowej. Na podstawie najnowszych badań klinicznych i metaanaliz zostanie omówiona skuteczność włączenia niefluorkowych preparatów, formujących depozyt wapniowo-fosforanowy i odbudowę zdemineralizowanej struktury szkliwa.

Data, godzina: 08.05.2024, godz. 18:00-20:00, online (temat 3 i temat 4)

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 353 902 957 799
Kod dostępu: cYcfMg

» Nagranie z webinarium (temat 3)
» Nagranie z webinarium (temat 4)

 


‣ Tabletka czy kapsułka? Suplementy diety czy wyroby medyczne? Jak przyjmować? Stabilność leku.

Tabletka czy kapsułka? Suplementy diety czy wyroby medyczne? Jak przyjmować? Stabilność leku.
Program webinarium:

Termin: 14 maja, godz. 13:00-14:00 online

Prowadzący: dr hab. n. farm. Agnieszka Karbownik1, Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji oraz dr hab. Joanna Sobiak2 z Katedry i Zakładu Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki

1Nauczyciel akademicki czynny zawodowo. Posiada specjalizację z farmacji klinicznej oraz jest kierownikiem specjalizacji szkolenia specjalizacyjnego z Farmacji Klinicznej. Działalność naukowa dotyczy przede wszystkim badań stabilności leków przeciwnowotworowych oraz interakcji nowych leków stosowanych w terapii celowanej chorób nowotworowych. Wyróżniona za działalność naukową, dydaktyczną oraz organizacyjną nagrodami Rektora UMP. Dodatkowe nagrody i wyróżnienia: za streszczenie i plakat “Evaluation of surface contamination with eight antineoplastic drugs in preparation and administration areas in Polish hospitals”, Best Reviewer Award przyznaną przez czasopismo Therapeutic Drug Monitoring, Zespołowa Naukowa Nagroda Ministra Zdrowia. Organizowała zajęcia o tematyce leków oraz warsztaty małego chemika dla przedszkoli przedstawiając autorskie prelekcje skierowane dla młodych uczniów. Kierowała projektem finału konkursu „Bezpiecznym być”, który został zorganizowany przez Komendę Straży Miejskiej Miasta Poznania dla uczniów ze szkół specjalnych.

2Nauczyciel akademicki czynny zawodowo. Posiada specjalizację z farmacji klinicznej oraz jest kierownikiem specjalizacji szkolenia specjalizacyjnego z Farmacji Klinicznej. Ukończyła studia podyplomowe pt. „Badania Kliniczne i Biomedyczne Badania Naukowe”. Działalność naukowa dotyczy przede wszystkim badań farmakokinetycznych leków immunosupresyjnych i przeciwnowotworowych u dzieci. Aktualnie skupia się na wykorzystaniu śliny jako matrycy do oznaczania leków. Wyróżniona za działalność naukową oraz organizacyjną nagrodami Rektora UMP. Dodatkowe nagrody i wyróżnienia: wyróżnienie rozprawy doktorskiej w X edycji Konkursu „Nagroda Miasta Poznania za wyróżniającą się pracę doktorską” oraz III miejsce wśród prezentacji ustnych za wystąpienie pt. „Zastosowanie strategii ograniczonej liczby próbek do monitorowania kwasu mykofenolowego u dzieci z zespołem nerczycowym leczonych mykofenolanem mofetylu” podczas XVIII Zjazdu Polskiego Towarzystwa Nefrologii Dziecięcej (PTNfD).

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 395 677 108 900
Kod dostępu: 9sJGgk


‣ Leki do stosowania zewnętrznego w drobnych urazach

Leki do stosowania zewnętrznego w drobnych urazach
Prowadzący: dr hab. n. farm. Czyrski Andrzej, Katedra i Zakład Farmacji Fizycznej i Farmakokinetyki

Program wykładu:

Data, godzina: 16.05.2024, godz. 15:00-16:00 online

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 310 838 539 791
Kod dostępu: Js2Hpi


‣ Profilaktyka udaru mózgu - co warto wiedzieć?

Profilaktyka udaru mózgu - co warto wiedzieć?

Na te i wiele innych pytań odpowiedzą nasi wykładowcy dr n. o zdr. Anna Smelkowska i dr n. med. Barbara Grabowska-Fudala, z Zakładu Pielęgniarstwa Neurologicznego, którzy od lat zajmują się tematyką związaną z udarem mózgu. Zapraszamy!

Gwarantujemy:

Termin: 21.05.2024, godz. 17:00-18:00, online

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 328 249 024 661
Kod dostępu: gTHQy2


‣ Bezpieczne stosowanie suplementów diety w okresie karmienia piersią

Bezpieczne stosowanie suplementów diety w okresie karmienia piersią

Program webinarium:

Termin: 11.06.2024 r., godz. 10:00-11:00, online

Prowadzący: prof. dr hab. Edyta Szałek, Katedra i Zakład Farmacji Klinicznej i Biofarmacji Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Absolwentka programu Master of didactics w UCL University (Londyn, 2019). Członkini licznych zespołów badawczych oraz towarzystw, m. in. Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Bezpiecznej Farmakoterapii, Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Opiekun studenckiego Koła Naukowego Farmacji Klinicznej od 20 lat. Wieloletni członek komitetu organizacyjnego Wydziałowych Konkursów Prac Magisterskich UMP oraz jury International Congress of Young Medical Scientists w Poznaniu.  Laureatka licznych nagród dydaktycznych, organizacyjnych i naukowych (w tym Nagrody Ministra Zdrowia).  W 2016r. otrzymała honorowy tytuł Amicus Studentium  Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Jest także w gronie osób odznaczonych Brązowym Krzyżem Zasługi, a także medalem od Dziekana Wydziału Farmaceutycznego za prace przy budowie Collegium Pharmaceuticum i Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej.

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 344 765 084 93
Kod dostępu: aCiVuV


‣ Skarby natury czyli jak surowce roślinne mogą wspierać zdrowie, sprawność i kondycję fizyczną

Skarby natury czyli jak surowce roślinne mogą wspierać zdrowie, sprawność i kondycję fizyczną
Z webinarium będzie można dowiedzieć się m.in.:

Wykład poprowadzi dr hab. n. farm. Elżbieta Studzińska-Sroka, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji i Biomateriałów Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, członek Polskiego Towarzystwa Fitoterapii, która wiedzę o leczniczym działaniu roślin przekazuje od wielu lat studentom różnych kierunków studiów medycznych UMP.

Termin: 23.05.2024, godz. 17:30 -19:30. online

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 327 505 379 959
Kod dostępu: gLMXW6


‣ Zachowania pro-profilaktyczne a zachorowalność na nowotwory

Zachowania pro-profilaktyczne a zachorowalność na nowotwory
Program webinarium:

Termin: 24 maja 2024 r.  godz. 9:00-10:00, online         

Prowadzący: dr n. med. Joanna Stanisławiak-Rudowicz – onkolog kliniczny pracujący na Oddziale Ginekologii  Onkologicznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Poznaniu oraz na oddziale Chemioterapii Jednego Dnia szpitala we Wrześni, asystent w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej i Biofarmacji Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu, stypendystka programu Erasmus w Turku, Finlandia oraz ESMO w Antwerpii, Belgia.  Ukończyła  kurs opieki paliatywnej a także jest pionierem protokołu odczulania na platyny dla pacjentek onkologicznych Członkini  zespołów badawczych oraz towarzystw naukowych m. in. Polskiego Towarzystwa Onkologiii Klinicznej. Wieloletni  opiekun w trakcie letniej szkoły onkologii – Elective School for Medical Students oraz kilku prac magisterskich. Wykładowca na kilkudziesięciu konferencjach i szkoleniach. Laureatka nagród dydaktycznych, organizacyjnych i naukowych (w tym Nagrody Ministra Zdrowia).

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 342 132 986 872
Kod dostępu: zAxUwc


‣ Wpływ zaburzeń odżywiania na aktywność fizyczną

Wpływ zaburzeń odżywiania na aktywność fizyczną
W jaki sposób problemy z niedożywieniem wpływać mogą jeszcze na inne pochodne, współtowarzyszące objawy, jak izolacja społeczna, zaburzenia depresyjne, w jaki sposób się je leczy w warunkach szpitalnych, ale także ambulatoryjnych – te kwestie poruszy mgr farm. Filip Otto, czynny farmaceuta-aptekarz, asystent Katedry i Zakładu Farmacji Klinicznej i Biofarmacji Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Termin: 4.06.2024, godz. 18:00-19:00, online

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 316 494 865 187
Kod dostępu: CQkPxM


‣ Stres i sposoby radzenia sobie z nim

Stres i sposoby radzenia sobie z nim
Program webinarium:

Termin: 11 czerwca, godz. 19:00-20:00 online

Prowadzący: dr n. hum. Karolina Szczeszek, Katedra i Zakład Edukacji Medycznej.

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 360 119 838 503
Kod dostępu: WQYGsM

» Nagranie z webinarium


‣ FAS - Alkoholowy Zespół Płodowy 

FAS - Alkoholowy Zespół Płodowy
Program webinarium:

Termin: 12.06.2024, godz. 19-20, online

Prowadzący: dr n. med. Barbara Purandare, Zakład Terapii Zajęciowej,  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Pełnomocnik Rektora UMP ds. osób niepełnosprawnych.

O mnie: Pedagog, tutor, trener umiejętności społecznych, trener rozwoju poznawczego i emocjonalnego dzieci i młodzieży, rekomendowany hipoterapeuta Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, certyfikowany e-metodyk oraz e-nauczyciel. Pełnomocnik Rektora UMP ds. osób niepełnosprawnych. Koordynator projektów edukacyjnych. Wykładowca i trener kursów instruktora hipoterapii. Autor publikacji z zakresu terapii, rozwoju i edukacji. Członek Polskiego towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, oraz Stowarzyszenia Polska Akademia Dzieci. Laureat nagród “Wykładowca Roku” oraz “Amicus Studentium”

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 342 567 917 79
Kod dostępu: vCqdaM


‣ Wpływ chorób reumatycznych na aktywność fizyczną osób w wieku podeszłym

Wpływ chorób reumatycznych na aktywność fizyczną osób w wieku podeszłym
Wykład ten przybliży także aktualne wytyczne leczenia chorób reumatycznych, w tym reumatoidalnego zapalenia stawów, biorąc pod uwagę najnowsze osiągnięcia kliniczne i doniesienia towarzystw naukowych. Podczas prezentacji omówione zostaną innowacyjne terapie biologiczne i celowane oraz ich skuteczność w łagodzeniu objawów i hamowaniu postępu chorób reumatycznych, Wykład skoncentruje się także na roli rehabilitacji oraz diety w poprawie funkcji stawów, łagodzeniu bólu i jakości życia pacjentów.

Termin: 19 czerwca 2024 r.  godz. 18:00-19:00, online

Prowadzący: dr hab. n. farm. Danuta Szkutnik-Fiedler, adiunkt w Katedrze i Zakładzie Farmacji Klinicznej i Biofarmacji, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Nauczyciel akademicki czynny zawodowo, 25 lat doświadczenia w nauczaniu.  Specjalista analityki farmaceutycznej i farmacji klinicznej, prowadzi wykłady na kursach specjalizacyjnych z zakresu farmacji klinicznej, aptecznej i szpitalnej w ramach kształcenia podyplomowego dla farmaceutów; członek Polskiego Towarzystwa Farmacji Klinicznej, Polskiego Towarzystwa Badania Bólu i Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego. Autor publikacji naukowych m.in. z zakresu farmakoterapii bólu i interakcji lekowych.

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 375 173 656 735
Kod dostępu: yH7KjM


‣ Wpływ cukrzycy na aktywność fizyczną

Wpływ cukrzycy na aktywność fizyczną

Termin: 19 czerwca 2024, godz. 19.15.-20.15

Prowadząca: mgr farm. Małgorzata Bekier

Farmaceutka specjalizująca się w cukrzycy, stanie przedcukrzycowym, insulinooporności, nadwadze i profilaktyce tych zaburzeń. W swojej działalności edukacyjnej pomaga lepiej zrozumieć to, jak poziom cukru wpływa na nasze zdrowie i w jaki sposób możemy wykorzystać tą wiedzę, by czuć się lepiej. Autorka książki elektronicznej "Świadoma suplementacja w insulinooporności i cukrzycy". W trakcie realizacji doktoratu eksternistycznego we współpracy z Katedrą Farmacji Klinicznej oraz Katedrą i Kliniką Chorób Wewnętrznych i Diabetologii. Członek Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego.

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 321 044 016 575
Kod dostępu: qWk3r8


‣ Motywacja do aktywności fizycznej

Motywacja do aktywności fizycznej
Program webinarium:

Termin: 25 czerwca, godz. 19:00-20:00 online

Prowadzący: dr n. hum. Karolina Szczeszek, Katedra i Zakład Edukacji Medycznej

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 321 550 391 905
Kod dostępu: wp7N8c

» Nagranie z webinarium


‣ Transplantacje jako biomedyczne problemy współczesnej medycyny

Transplantacje jako biomedyczne problemy współczesnej medycyny
Transplantacje jako biomedyczne problemy współczesnej medycyny

Program webinarium:

Kwestie sporne – świadomy wybór, spór o dar, autonomia decyzji, ksenotransplanty, handel narządami.

Data: 19 marca 2024 r.,  godz. 15:00-16:00 online

Prowadzący: prof. dr hab. Ewa Baum, Katedra Nauk Społecznych i Humanistycznych, Zakład Filozofii Medycyny i Bioetyki, Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Absolwentka programu Master of didactics in excellent teaching w Aarhus University, (Dania, 2020). Członkini międzynarodowych zespołów badawczych oraz towarzystw i komisji, m. in. The European Society for Philosophy of Medicine and Health Care, Naczelnej Komisji Bioetycznej ds. Badań Klinicznych przy Agencji Badań Medycznych, Komisji Ekspertów ds. zdrowia przy Rzeczniku Praw Pacjenta, oraz Zespołu ds. Polityki na rzecz Integracji Imigrantów i Imigrantek w Poznaniu.

Jest doradcą zarządu do spraw zagadnień etycznych i bioetycznych Instytutu Praw Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej w Warszawie oraz członkiem Rady Programowej Centrum Badań im. Edyty Stein w Poznaniu.

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 315 502 791 929
Kod dostępu: orwcwj

» Nagranie z webinarium 


‣ Wprowadzenie do hipoterapii

Wprowadzenie do hipoterapii

Program webinarium:

Termin: 15.04.2024, godz. 19-20, online

Prowadzący: dr n. med. Barbara Purandare, Zakład Terapii Zajęciowej,  Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, Pełnomocnik Rektora UMP ds. osób niepełnosprawnych.

O mnie: Pedagog, tutor, trener umiejętności społecznych, trener rozwoju poznawczego i emocjonalnego dzieci i młodzieży, rekomendowany hipoterapeuta Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, certyfikowany e-metodyk oraz e-nauczyciel. Pełnomocnik Rektora UMP ds. osób niepełnosprawnych. Koordynator projektów edukacyjnych. Wykładowca i trener kursów instruktora hipoterapii. Autor publikacji z zakresu terapii, rozwoju i edukacji. Członek Polskiego towarzystwa Pedagogicznego, Stowarzyszenia E-learningu Akademickiego, Polskiego Towarzystwa Hipoterapeutycznego, oraz Stowarzyszenia Polska Akademia Dzieci. Laureat nagród “Wykładowca Roku” oraz “Amicus Studentium”

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 370 057 564 20 
Kod dostępu: CfqbdG

» Nagranie z webinarium

 ‣ REDCap Project - narzędzie dla naukowców do zbierania danych i zarządzania projektami badawczymi

Wpływ chorób reumatycznych na aktywność fizyczną osób w wieku podeszłym

Celem webinarium jest prezentacja narzędzia REDCap Project, w tym nabycie podstawowych umiejętności tworzenia formularzy/ankiet do zbierania danych w różnych typach badań naukowych, przygotowywanie raportów i eksportowanie zebranych danych do pakietów statystycznych w oparciu o system REDCap.

Podczas webinarium zostanie stworzona przykładowa ankieta, która zostanie rozesłana do wszystkich uczestników. W tym celu prosimy o podanie podczas zapisywania się na webinarium następujących danych: imię, nazwisko i adres mailowy.

Program webinarium:

W trakcie webinarium będzie możliwość zadawania konkretnych pytań dotyczących własnego projektu.

Termin: 19.06.2024 r., godz. 12:00-15:00 (online)

» Link do zapisów
» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 343 911 997 14
Kod dostępu: gY6RdE


‣ Wprowadzenie do krzywych ROC - na przykładzie danych dotyczących zdrowia

Wprowadzenie do krzywych ROC
Program webinarium:

Termin: 24.04.2024 (12:00-13:00)

Prowadzący: dr inż. Anna Sowińska, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 337 967 306 405
Kod dostępu: x7Eci5


‣ Zgodność i rzetelność skali

Zgodność i rzetelność skali

Program webinarium:

Termin: 08.05.2024 (12:15-13:15)

Prowadzący: dr Izabela Miechowicz, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 381 350 691 058
Kod dostępu: o3VofZ

» Nagranie z webinarium

 


‣ Wprowadzenie do ANOVA - na przykładzie danych dotyczących zdrowia

Wprowadzenie do ANOVA
Program webinarium:

Termin: 06.03.2024 (12:15-13:15)

Prowadzący: dr hab. Barbara Więckowska, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 314 633 679 179
Kod dostępu: d9LLNV

» Nagranie z webinarium


‣ Wprowadzenie do regresji liniowej wielu zmiennych (regresja wieloraka, wieloczynnikowej) - na przykładzie danych dotyczących zdrowia

Wprowadzenie do regresji liniowej wielu zmiennych (regresja wieloraka, wieloczynnikowej)
Program webinarium:

Termin: 13.03.2024 (12:00-13:00)

Prowadzący: dr inż. Anna Sowińska, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 333 350 374 871
Kod dostępu: FBYcQH

» Nagranie z webinarium


‣ Wprowadzenie do regresji logistycznej - na przykładzie danych dotyczących zdrowia

Wprowadzenie do regresji logistycznej
Program webinarium:

Termin: 20.03.2024 (12:00-13:00)

Prowadzący: dr inż. Anna Sowińska, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 321 711 494 540
Kod dostępu: E5WUxV

» Nagranie z webinarium


‣ Wprowadzenie do analizy przeżycia i regresji Coxa - na przykładzie danych dotyczących zdrowia

Wprowadzenie do analizy przeżycia i regresji Coxa
Program webinarium:

Termin: 03.04.2024 (12:15-13:15)

Prowadzący: dr hab. Barbara Więckowska, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 392 532 822 554 
Kod dostępu: Ls2wD9

» Nagranie z webinarium


‣ Regresja logistyczna porządkowa, różnice i podobieństwa pomiędzy algorytmami stosowanymi w oprogramowaniu: Stata, JMP, R, Python i Statistica - na przykładzie danych dotyczących zdrowia

Regresja logistyczna porządkowa, różnice i podobieństwa pomiędzy algorytmami stosowanymi w oprogramowaniu: Stata, JMP, R, Python i Statistica
Program webinarium:

Termin: 10.04.2024 (12:15-13:15)

Prowadzący: dr hab. Michał Michalak, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 368 497 792 305
Kod dostępu: N9vsiH

» Nagranie z webinarium


‣ Wprowadzenie do Metaanalizy - na przykładzie danych dotyczących zdrowia

Wprowadzenie do Metaanalizy
Program webinarium:

Termin: 17.04.2024 (12:15-13:15)

Prowadzący: dr hab. Michał Michalak, Katedra i Zakład Informatyki i Statystyki, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu

» Link do spotkania

Identyfikator spotkania: 359 724 721 536 
Kod dostępu: jC9VDq

» Nagranie z webinarium